2020-10-02

Dėl padidėjusios oro taršos Vilniaus mieste

Vilniaus mieste visuose oro tyrimų stotyse fiksuojama labai aukšta oro tarša KD10. Pagrindinė priežastis – tolimoji teršalų (iš esmės – dūmų dalelių) iš pietvakarinės Rusijos dalies, Ukrainos ir Baltarusijos. Pietryčių-rytų krypties vėjas atgynė minėtų teritorijų miškų gaisrų bei kitokio pobūdžio degimo produktus.

Vadovaujantis Visuomenės ir ugdymo įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumą, keliantį grėsmę sveikatai Vilniaus mieste, tvarkos aprašo 22.1. papunkčiu esant Labai aukštai oro taršai ugdymo įstaigos administracija uždraudžia pedagogams vesti Mokinius į lauką ir ar vykdyti veiklas lauke (atvirose erdvėse).

Pridedame užpildyta informacijos teikimo formą dėl oro užterštumo Vilniaus mieste. INFORMACIJA APIE ORO UŽTERŠTUMĄ IR KITAS ORO TARŠOS RIZIKAS, KELIANČIAS GRĖSMĘ VISUOMENĖS SVEIKATAI VILNIAUS MIESTE