Dėl priešmokyklinio ugdymo prašymų teikimo


Informuojame, kad pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyrius rekomendacijas, prašome teikti prašymus dėl priešmokyklinio ugdymo gimusiems vaikams:

            2019 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. gimimo vaikai (pagal tėvų pageidavimą; vaiko vertinimas PPT neprivalomas);   

        2019 m. gegužės 1 d. – rugpjūčio 31 d. gimimo vaikai (pagal tėvų pageidavimą; būtinas vaiko vertinimas PPT; galutinį sprendimą priima tėvai); 

            2019 m. rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d. gimimo – priešmokyklinio ugdymo vykdyti negali.  

Atkreipiame dėmesį, jeigu įstaiga teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, vaikas, baigęs ikimokyklinio ugdymo programą, tęsia priešmokyklinio ugdymo programą toje pačioje įstaigoje, pateikus prašymą tiesiogiai įstaigos vadovui nustatyta tvarka ne per IS

Jeigu įstaiga neteikia priešmokyklinio ugdymo paslaugų arba tėvai (globėjai) pageidauja keisti įstaigą, vykdančią priešmokyklinio ugdymo programą kita ugdomąja kalba, teikia naują prašymą per IS. 

Tėvai (globėjai), pageidaujantys pakeisti vaikui įstaigą, kuri vykdo priešmokyklinio ugdymo programą, pildo prašymas per IS dėl keitimo.