Socialiniai partneriai


Socialiniai partneriai

Vilniaus lopšelis-darželis „Žolynas“, plėtodamas sociokultūrinius ryšius bei įgyvendindamas „Socialinės partnerystės programą“, siekia dalintis gerąja patirtimi ir informacija, gerinti teikiamų paslaugų ir ugdymo kokybę.

Mūsų socialiniai partneriai:

 • Vilniaus miesto savivaldybė;
 • Antakalnio seniūnija;
 • Ikimokyklinių įstaigų metodinis būrelis „Neris“;
 • Pedagoginė psichologinė tarnyba;
 • Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras „Šeimos slėnis“
 • Vilniaus kolegija Pedagogikos fakultetas
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“;
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Žolynėlis“;
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Žilvitis“;
 • Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka;
 • VšĮ „Mažieji šnekučiai“.