Socialiniai partneriai


Socialiniai partneriai

Vilniaus lopšelis-darželis „Žolynas“, plėtodamas sociokultūrinius ryšius bei įgyvendindamas „Socialinės partnerystės programą“, siekia dalintis gerąja patirtimi ir informacija, gerinti teikiamų paslaugų ir ugdymo kokybę.

Mūsų socialiniai partneriai:

  • Vilniaus miesto savivaldybė;
  • Antakalnio seniūnija;
  • Ikimokyklinių įstaigų metodinis būrelis „Neris“;
  • Pedagoginė psichologinė tarnyba;
  • Vilniaus kolegija Pedagogikos fakultetas
  • Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“;
  • Vilniaus lopšelis-darželis „Žolynėlis“;
  • Vilniaus lopšelis-darželis „Žilvitis“;
  • Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka;
  • VšĮ „Mažieji šnekučiai“.