Mokestis už darželį


Mokestį už vaiko išlaikymą būtina sumokėti iki einamojo mėnesio 20 dienos.

Mokestis už lopšelį darželį mokamas vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 1-2070 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 1-2184 „Dėl tarybos 2014-10-22 sprendimo Nr. 1-2070 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo“:

Mokesčiai už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose