Mokestis už darželį


Mokestį už vaiko išlaikymą būtina sumokėti iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Mokestis už lopšelį darželį mokamas vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio  4 d. sprendimu Nr. 1-350 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo”:

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE