Projektinė veikla


Vilniaus lopšelis-darželis „Žolynas“ dalyvauja šiose projektinėse veiklose:

„SVEIKATIADA“

Projektas „Sveikatiada“ – tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Projektas inicijuotas siekiant išspręsti vaikų mitybos bei mažo judėjimo problemas. Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu moksleiviai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse.

Projekto tikslas – užauginti jaunąją kartą, kuri pati sugebėtų atlikti informuotus sprendimus sveikos mitybos ir gyvensenos klausimais.

http://sveikatiada.lt/

 

 

 

FUTBOLIUKAS

Projektas „Futboliukas“  – tai Lietuvos futbolo federacijos (LFF) inicijuotas ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos (MaFA) vykdomas ilgalaikės masinio futbolo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektas, skirtas ugdymo įstaigoms, turinčioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.
Projekto tikslai ir uždaviniai:
1. Populiarinti futbolo žaidimą lauke ir uždarose ugdymo įstaigos patalpose bei populiarinti futbolą kaip sporto šaką visuomenėje;
2. Nelankančius sporto mokyklų vaikus sudominti sportu ir sveika gyvensena;
3. Suteikti galimybę vaikams žaisti futbolą ugdymo įstaigose nuo spalio iki gegužės mėnesio;
4. Sudaryti palankias sąlygas vaikams ne tik ugdyti savo fizinius gebėjimus žaidžiant, bet ir skatinti smalsumą pažinti futbolą per kūrybinę pusę;
5. Pateikti futbolą kaip patrauklią ir veiksmingą ugdymo priemonę vaikams perteikiant žinias ir formuojant įgūdžius;
6. Skatinti glaudų bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų, vietos (seniūnijų, savivaldybių, apskričių) institucijų ir sporto organizacijų;
7. Padėti suartėti kaimyninėms bendruomenėms, paskatinti šeimas didesnę dalį savo laisvo laiko skirti aktyvioms veikloms su savo vaikais.

Kiekvieną mėnesį mūsų laukia nauji iššūkiai ir išbandymai, nes futbolą galima pažinti ne tik žaidžiant aikštelėje, bet ir kuriant, atliekant įvairias lavinamąsias užduotis, vaidybą, bendravimą.

http://asfutboliukas.lt/

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS

Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ organizuojamas  Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos. Tai skirtingų estafečių varžybos, kuriuos yra organizuojamos trimis etapais. Pirmuose dviejuose etapuose darželių komandos varžosi dėl patekimo į finalinį festivalį, kuriame visi tampa nugalėtojais, siekiant, kad kuo daugiau vaikų patirtų džiaugsmą sportuodami.

Estafetės yra sukuriamos ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų taip, kad būtų ugdomi įvairūs ikimokyklinio amžiaus vaikų fiziniai gebėjimai, tad „Lietuvos mažųjų žaidynėse“ svarbiausia yra taisyklingas vaikų fizinis ugdymas ir olimpinių vertybių, tokių kaip draugystė, sąžiningas žaidimas, pagarba, diegimas.

Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Projekto uždaviniai:

  • Skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, kilnų elgesį ir bendradarbiavimą.
    Teikti metodinę, konsultacinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo pedagogams fizinio aktyvumo skatinimo ir sporto renginių ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimo klausimais.
  • Sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo pedagogams dalintis gerąja vaikų sveikatinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo patirtimi.
  • Skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų.
  • Kurti ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendruomenę orientuotą į fizinio aktyvumo skatinimą.

http://www.mazujuzaidynes.lt/

 

„GRAŽI ŠYPSENA“

„Graži šypsena“ – tai Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamas  ikimokyklinio amžiaus vaikų burnos higienos projektas.

Projekto tikslas – pasiekti, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikai išmoktų taisyklingai valytis dantis, atliktų tai motyvuotai ir kokybiškai. Atkreipiamas dėmesys, kad 5-6 metų vaikams pradeda dygti nuolatiniai krūminiai dantys, kurių tėvai dažnai nepastebi ir tinkamai neprižiūri.

„MAŽASIS GAMTININKAS ŽEMAŪGIŲ AUGALŲ PARKE“

„Mažasis gamtininkas žemaūgių augalų parke“ Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įgyvendintas aplinkosauginio švietimo projektas, kuriame Vilniaus lopšelis-darželis „Žolynas“ dalyvavo kaip socialinis partneris.

Projekto įgyvendinimas tęsėsi pusę metų, 2018 m. birželio-gruodžio mėnesiais. Įgyvendinant projekto veiklas tiek lopšelio-darželio „Justinukas“, tiek ir kitų Vilniaus miesto ir rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikai turėjo galimybę džiaugtis gamtos atradimais, ekskursijomis, naujais įspūdžiais, pažintimis tiek su gamta (edukacinė programa – Pažink mišką kartu su eiguliu), tiek su bendraamžiais.