Kolektyvas


Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“ kolektyvą sudaro:

 

14 mokytojų

8 mokytojų padėjėjos

1 meninio ugdymo mokytoja

1 fizinio lavinimo mokytoja

1 logopedė

1 socialinė pedagogė

1 specialioji pedagogė

1 dietologė

1 sandėlininkė

1 sekretorė

3 virėjos

1 skalbėja

2 valytojos

2 kiemsargiai

2 pastatų priežiūros specialistai

Direktorė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams