Kolektyvas


Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“ kolektyvą sudaro:

13 auklėtojų
8 auklėtojų padėjėjos
1 meninio ugdymo vyr. mokytoja
1 fizinio lavinimo pedagogė
1 logopedė
1 dietologė
1 sandėlininkė
1 sekretorė
3 virėjos
1 skalbėja ir rūbų prižiūrėtoja
1 valytoja
1 kiemsargis
1 pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

Vyr. buhalterė
Direktorė
Direktorės pavaduotoja ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams