Kolektyvas


Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“ kolektyvą sudaro:

 

11 auklėtojų

8 auklėtojų padėjėjos

1 meninio ugdymo mokytoja

1 neformaliojo ugdymo pedagogė (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimui)

1 logopedė

1 dietologė

1 sandėlininkė

1 sekretorė

3 virėjos

1 skalbėja

2 valytojos

2 kiemsargiai

2 pastatų priežiūros specialistai

Vyr. buhalterė

Direktorė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams