Kolektyvas


Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“ kolektyvą sudaro:

13 auklėtojų
8 auklėtojų padėjėjos
1 meninio ugdymo mokytoja
1 fizinio lavinimo pedagogė
1 logopedė
1 dietologė
1 sandėlininkė
1 sekretorė
3 virėjos
1 skalbėja ir rūbų prižiūrėtoja
1 valytoja
2 kiemsargiai
1 pastatų priežiūros specialistas

Vyr. buhalterė
Direktorė
Direktorės pavaduotoja ugdymui
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams