Komisijos, tarybos


Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“ vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Misevičienė

Nariai: dietologė Ritutė Švedkauskienė, auklėtojos –  Germantė Laurinaitienė, Jūratė Gurska.

Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“ taryba

Pirmininkė – meninio ugdymo pedagogė Giedrė Colkaitė

Pirmininko pavaduotoja – auklėtoja Laima Medelytė

Sekretorė – auklėtojo padėjėja Indrė Šalnaitė-Slavinskienė

Tėvų atstovai – Indrė Kasačiūnienė, Julija Buitvydienė, Alina Misiūnienė, Karolina Niauraitė-Golubevienė

Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“ darbo taryba

Nariai: dietologė Ritutė Švedkauskienė, auklėtoja Jūratė Gurska, auklėtojo padėjėja Indrė Šalnaitė-Slavinskienė

Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“ metodinė taryba

Nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Misevičienė, meninio ugdymo pedagogė Giedrė Colkaitė, auklėtojos – Jūratė Gurska, Laima Medelytė.

Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“ pedagogų taryba

Pirmininkas – direktorė Gintarė Tučkuvienė

Sekretorė – auklėtoja Kristina Gudelienė

Nariai: įstaigos pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai.