Komisijos, tarybos


Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“ vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Misevičienė

Nariai: dietologė Ritutė Švedkauskienė, mokytoja priešmokykliniam ugdymui Jūratė Gurska, mokytoja ikimokykliniam ugdymui Janina Narkevičienė, mokytoja ikimokykliniam ugdymui Ina Musichina.

Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“ taryba

Pirmininkė – meninio ugdymo vyr. mokytoja Giedrė Colkaitė

Pirmininko pavaduotoja – mokytoja ikimokykliniam ugdymui Laima Medelytė

Sekretorė – mokytoja ikimokykliniam ugdymui Indrė Šalnaitė-Slavinskienė

Nariai: vyr. buhalterė Rima Freimonienė

Tėvų atstovai – Renata Ūselienė, Alina Misiūnienė, Vilija Mickutė-Šimėnė, Gerda Bliudžiuvienė.

Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“ darbo taryba

Pirmininkė – dietologė Ritutė Švedkauskienė

Nariai: mokytoja priešmokykliniam ugdymui Jūratė Gurska, mokytoja ikimokykliniam ugdymui Indrė Šalnaitė-Slavinskienė

Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“ metodinė taryba

Nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Misevičienė, meninio ugdymo vyr. mokytoja Giedrė Colkaitė, mokytoja priešmokykliniam ugdymui Jūratė Gurska, mokytoja ikimokykliniam ugdymui Laima Medelytė.

Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“ pedagogų taryba

Pirmininkas – direktorė Gintarė Tučkuvienė

Nariai: įstaigos pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai.