Komisijos, tarybos


Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“ vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai: dietologė, mokytoja priešmokykliniam ugdymui,  mokytoja ikimokykliniam ugdymui, psichologė.

Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“ taryba

Pirmininkė – meninio ugdymo  mokytoja

Pirmininko pavaduotoja – mokytoja ikimokykliniam ugdymui

Sekretorė – mokytoja ikimokykliniam ugdymui

Nariai: 4 lopšelio-darželio atstovai

4 tėvų atstovai

Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“ darbo taryba

Pirmininkė – dietologė

Nariai: mokytoja priešmokykliniam ugdymui, mokytoja ikimokykliniam ugdymui

Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“ metodinė taryba

Nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui, meninio ugdymo  mokytoja , mokytoja priešmokykliniam ugdymui, mokytoja ikimokykliniam ugdymui.

Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“ pedagogų taryba

Pirmininkas – direktorė

Nariai: įstaigos pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai.