2021-03-29

Dėl vidaus audito vykdymo

Nuo 2021 m. balandžio 1 d. darželyje bus vykdomas vidaus auditas (platusis).

Audito tikslas – įvertinti darželio situaciją ir identifikuoti stipriąsias, ir silpnąsias Darželio veiklos sritis.