2019-09-19

Pažyma dėl vaiko ligos pateisinimo

Tėvelių (globėjų) dėmesiui,

pasikeitė dėl vaiko ligos praleistų ugdymo dienų pateisinimo tvarka.

Dėl vaiko ligos gydytojo išduodamos pažymos nebeprivalomos.

Tėvai (globėjai) dėl vaiko ligos (ne mažiau 3 – jų praleistų dienų) užpildo specialią pažymos formą  ir pateikia darželiui.

Dėl kitų priežasčių, vaikui nelankant darželį, galioja sena tvarka.

Pažymos forma yra darželio internetinėje svetainėje (Tėveliams-> Prašymų formos->Pažyma dėl ligos pateisinimo) ir raštinėje.

Darželio administracija